ιστορία

Τομάτα και Ιστορία   Τομάτα, Ντομάτα, Χωριάτικη σαλάτα, Καλοκαίρι, Θάλασσα, είναι λέξεις με σχεδόν ταυτόσημη σημασία στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δύσκολο να φανταστούμε ότι...


© 2017 - Aoritiko